logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

78 Програм подршке одељењском старешини Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, stanojev.gorica@gmail.com, 032 320-100, 064 642-41-32
АуториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, педагошки саветник, Гимназија, Чачак; Гордана Поповић Божанић, педагог, педагошки саветник, Економска школа, Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак
РеализаториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, педагошки саветник, Гимназија, Чачак; Гордана Поповић Божанић, педагог, педагошки саветник, Економска школа, Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак
Општи циљевиОснаживање одељењског старешине за примену иновативних метода у стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој ученика; Јачање улога наставника за превенцију насиља и примену ненасилне комуникације у превазилажењу конфликата.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за примену вештина ненасилне комуникације у животу и превазилажењу препрека у интеркултуралној комуникацији; Схватање важности стицања знања и вештина препознавања и превазилажења „видљивих и невидљивих“ баријера у интеркултуралној комуникацији; Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива; Усвајање вештина развоја позитивне социјалне и емоционалне атмосфере; Планирање рада и вођење евиденција одељењског старешине и одељењских заједница на основу важећих прописа у образовању.
Теме програмаНенасилна комуникација; Одељењска заједница; Обавезе одељењског старешине у функцији заштите права ученика; Педагошке ситуације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 950,00 динара. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања