logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

779 Присуство и примена музике у медијима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Џона Кенедија број 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011 7193582, 062 796004
АуториСилвана Грујић, уредник у Музичкој редакцији ТВ Београд
РеализаториСилвана Грујић, уредник у Музичкој редакцији ТВ Београд; Предраг Перишић, редовни професор ФДУ Београд; Иван Милановић, редитељ ЈМУ РТС
Општи циљевиОспособљавање наставника за праћење, сагледавање и анализирање присуства музике у медијском простору, те преузимање и прилагођавање медијских облика музике у циљу унапређења, обогаћења, осавремењивања наставе и достизања сталне актуелности.
Специфични циљевиРазвијање способности наставника да одабере одговарајуће музичке садржаје из медијског простора који ће ученицима пружити квалитет, актуелност и информисаност; Развијање критичког става према актуелним и историјским догађајима из света музике; Увођење различитих музичких жанрова у наставу Музичке културе са циљем да се јасно уоче параметри квалитетних и неквалитетних садржаја; Стварање посебне методологије неформалног учења у којој се знање стиче кроз примере из медијске праксе; Упућивање полазника на правилно коришћење интернета у циљу даљег, свакодневног проширивања знања; Развијање компетенција наставника ка усмеравању ученика за каснији рад у медијима.
Теме програмаОснове теорије медија; Телевизија и музика на телевизији; Специфични телевизијски формати-тв балет,тв опера,тв концерт,видео клипови,музички ријалити програми,музичко-медијски спектакли; Музика у савременим информационим технологијама; Музичка емисија – од идеје до реализације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена семинара је 3 000 динара. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања