logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

777 Превазилажење граница клавирског звука– трагање за идеалом тонског исказа у тестаментарним делима Бетовена и Шуберта Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Београд, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011 2659466, 063 1139091
Ауторипроф. др Ненад Радић, ванредни професор Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду, на катедри за клавир
Реализаторипроф. др Ненад Радић, ванредни професор Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду, на катедри за клавир; мр Дејан Синадиновић, редовни професор Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду
Општи циљевиУнапређење музичке наставе сагледавањем нових аспеката „читања“ уметничког дела кроз специфичну теоријско-садржајну и формално-интерпретативну анализу у циљу суштинског поимања дела.
Специфични циљевиИновативни приступ клавирској педагогији прожимањем различитих уже и шире стручних области – историјских, психолошких, композиционих, естетских и извођачких аспеката уметничког дела; Препознавање и тумачење наизглед најситнијих структурално-психолошко-филозофских елемената Бетовенових Дијабели Варијација и Шубертове Бе-дур Сонате; Трагајући за начинима да превазиђу ограничења клавирског звука Бетовен и Шуберт иницирају незамисливу експанзију пијанизма у наредна два века, захтевајући од пијанисте да истовремено буде глумац, балетан, певач, диригент, режисер, архитекта, вајар, сликар, филозоф, математичар, песник, писац и наратор.
Теме програмаСтруктурално-психолошко-формална анализа филозофско-поетичке садржине Бетовенових Дијабели варијација као „једини могући пут“ у пијанистичко-педагошком откривању и савладавању делa; Структурално-психолошко-формална анализа филозофско-поетичке садржине Шубертове Бе-дур Сонате као „једини могући пут“ у пијанистичко-педагошком откривању и савладавању дела
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 000 динара по учеснику; 5 000 динара путни трошкови; 2 000 динара освежење. Укупна цена семинара 37 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања