logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

776 Популарна музика у настави музичких и општеобразовних предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаМузичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад, Његошева 9, Нови Сад
Особа за контактДанијела Кличковић, danijela.ibajic@gmail.com, 021 524580, 069 1055009
Ауторидр Ира Проданов Крајишник, ванредни професор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду
Реализаторидр Ира Проданов Крајишник, ванредни професор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду; Данијела Кличковић, наставник историје музике с упознавањем музичке литературе, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад
Општи циљевиОсавремењивање наставних садржаја кроз жанр популарне музике и иновативни приступ постојећим наставним садржајима кроз жанр популарне музике као области најблискијих генерацијама школског узраста.
Специфични циљевиПопуларна музика је због своје сталне актуелности најпогодније средство за трансфер наставних садржаја с једне, и фокуса музичког интересовања млађе генереације, с друге стране; Под овим појмом подразумевамо све жанрове тренутно актуелне у медијима кроз које се и у позитивном и у негативном смислу могу презентовати одређене наставне јединице од анализе композиционе технике, текстуалних садржаја, аранжмана, визуелних идентитета интерпретатора, начина интерпретације, контекста уметничког догађаја, вербалне и невербалне комуникације и др; На овај начин могу бити обрађене теме не само из области из уско сртучних музичких предмета, него и предмета као што су Српски језик, Историја, Ликовна култура, Филозофија, Верска настава, страни језици и др.
Теме програмаТеорија популарне музике; Популарна музика као стално актуелна база података за истраживање историје музике и друштва (примери из стране поп музике као што су састави Квин, Ролинг Стоунс, Битлси, као и домаћих група као што су Екатарина Велика, Дисциплина кичме, Забрањено пушење, Сарс, Популарна музика као ваннаставна активност – студија случаја); Пројекат Изнад истока и запада (2001) као студија случаја споја поп музике и религијских вредности;
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадокнада предавачима: 2 000 динара по учеснику семинара нето (+ ПДВ); Путни трошкови: трошкови бензина и путарине +/– 3500 динара; Радни материјал: 30 листова папира за фотокопирање анктетних листова; проспекти за туристичке дестинације и пословни туризам за интерактивне сесије; 6 хамер папира, фломастери, маказе, лепак; Освежење: вода и кафа за реализаторе и полазнике семинара + ручак за два реализатора
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања