logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

774 Педагошки аспекти литературе за клавирски дуо Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Београд, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011 2659466, 063 1139091
Ауторимр Весна Кршић-Секулић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; др Снежана Николајевић, редовни професор ФИЛУМ-а у Крагујевцу
Реализаторимр Весна Кршић-Секулић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; др Снежана Николајевић, редовни професор ФИЛУМ-а у Крагујевцу
Општи циљевиПредстављање литературе за клавирски дуо учесницима семинара; Анализа значајних дела која су погодна за наставу и посебан осврт на најновија штампана издања.
Специфични циљевиУпућивање на специфичности структуре клавирског дуа и свих детаља који из те структуре проистичу.
Теме програмаИсторијски развој литературе за клавирски дуо – дела од енглеских вирџиналиста до краја класицизма; романтичарска литература и њено кретање у два смера – ка кућном музицирању и ка врхунском виртуозитету; врхунци литературе 20. века; нови помаци у нашем веку; Специфичности и разлике између дела писаних за један клавир четвороручно и за два клавира; Разлике између дела оригинално писаних за клавирски дуо и дела прилагођених за клавирски дуо; Посебан „статус“ ауторских прерада – композиције Брамса, Дворжака, Дебисија, Бартока; Проблеми интерпретације – сарадња између пијаниста, усаглашавање и поистовећивање у обликовању фразе и техничком приступу ; Анализа и приказ композиција прикладних за наставу клавирског дуа
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику 2.000,00 дин. Цена за групу 60.000,00 дин. Путни трошкови 5.000,00 дин Укупна цена семинара 65.000,00 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања