logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

773 Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаРепублички завод за заштиту споменика културе - Београд, Радослава Грујића 11, Београд
Особа за контактМарија Драгишић, marijadragisic@yahoo.com, 011 2454786, 063 8291477
АуториМарија Драгишић, дипл. етнолог- антрополог, виши стручни сарадник – конзерватор у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд
РеализаториМарија Драгишић, дипл. етнолог- антрополог, виши стручни сарадник – конзерватор у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд; Естела Радоњић Живков, дипл. етнолог- антрополог, саветник – конзерватор у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд; Ненад Лајбеншпергер, мастер историчар, саветник – конзерватор у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд; Ивана Ранковић Миладиновић, дипл.историчар уметности, виши стручни сарадник – конзерватор у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд; Љубица Димитријевић, дипл. етнолог-антрополог, спољни сарадник у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд
Општи циљевиПрограм је формиран у циљу подизања нивоа знања код наставног кадра о непокретном културном наслеђу и могућности коришћења ове интердисциплинарне теме за унапређење квалитета наставе и лакше и правилније разумевање садржаја од стране ученика.
Специфични циљевиПодизање свести о значају културног наслеђа код наставног кадра; Оспособљавање наставника да кроз интердисциплинарну наставу подстичу код ученика чување националног идентитета и одговоран однос према културном наслеђу; Проширење наставничких компетенција за област друштвених наука; Обогаћивање наставног програма садржајима о културном наслеђу; Оспособљавање наставника за континуирану едукацију ученика о непокретном културном наслеђу кроз наставно градиво; Стручно оспособљавање наставника за интерпретацију непокретног културног наслеђа и повезивање са наставним градивом; Практично упознавање наставника са моделом радионичарског и теренско-истраживачког рада на тему културног наслеђа и оспособљавање за примену сличних активности са ученицима
Теме програмаКултурно наслеђе – појам и значај; Врсте културног наслеђа; Непокретно културно наслеђе; Деца и културно наслеђе; Непокретна културна добра и школско градиво; Сценарио за један час
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 3 100,00 динара, по дану (минимум 15 учесника). Спецификација трошкова: трошкови ангажмана предавача (хонорари, путни трошкови, смештај) 63 000,00 динара; организација програма (изнајмљивање простора и опреме, освежење током паузе) 18 000,00 динара - радни материјал (припрема, штампање).....10.000,00 динара - потрошни материјал.....2.000,00 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања