logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

772 Народна игра у школи – традиција, задовољство, активност Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, milanpiano@gmail.com, 021 454786, 064 1371872
Ауторидр Весна Карин, доцент, Академија уметности Универзитета у Новом Саду
Реализаторидр Селена Ракочевић, доцент, Факултет музичке уметности Београд
Општи циљевиПодизање квалитета наставе; Унапређивање наставног процеса; Афирмација етнокореолошког знања у едукацији; Упознавање наставника са традиционалним културним вредностима; Развијање мотивације, радозналости, интересовања и способности за активно учење
Специфични циљевиУпознавање са савременим тенденцијама, литературом, методама, могућности остваривања непосредног мултикултурног дијалога кроз плесни покрет (народне игре); Разумевање „другости“, усмеравање наставника/професора на иновативну методу у етнокореологији (хуманистичкој научној дисциплини која проучава традиционалне плесове) тзв. лабанолего, која се може користити у облику мотивационе технике, потенцијали у социјализацији ученика и остваривању кохезије групе, физичка активност.
Теме програмаШта је то етнокореологија?; Комуникација покретом Лабанотација – основни знаци за записивање покрета и „Лабанолего“; Практично учење појединих традиционалних игара Србије (српске, мађарске, румунске, словачке, влашке, ромске игре); Традиционална игра као помоћно средство за инклузију деце/ученика са сметњама у развоју и друштвено-маргинализованих група; Игра/плес као мотивациона техника;
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000, 00 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања