logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

771 Музички ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
Ауторидр Александра Милетић, доцент на Учитељском факултету у Београду; .др Јелена Цветковић, доцент на Факултету музичких уметности у Нишу
Реализаторидр Александра Милетић, доцент на Учитељском факултету у Београду; др Јелена Цветковић, доцент на Факултету музичких уметности у Нишу
Општи циљевиПовезивање музичке наставе са реализацијом јавне интерпретације – демистификација звучног и нотног записа; Интеракција музички савременог и традиционалног.
Специфични циљевиУсвајање препоруке да се деци приближи музичка целина која ће музички да се разуме уз развијање инвентивности припремања научене музичке целине за јавну музичку интерпретацију.
Теме програмаОд рецепције до интерпретације у настави музичког описмењавања; Универзалност методичких поступака при поставци музичке писмености у одређеној тоналности; Иновацијски елементи у оквиру наставних садржаја и активности; Стварање звучних наслага и представа; Рецепција – репродукција – интерпретација – пут који омогућава процес музичког описмењавања; Примери уз методске напомене; Повезивање методичко-дидактичких принципа рада у музичкој настави са могућношћу јавне презентације садржаја музичке наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 600 динара и обухвата:хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања