logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

770 Музичке игре као део одрастања и учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024 874733, 064 8062059
АуториМаријана Милошевић Симић, програмски директор, Music Art Project; мр СилванаГрујић, уредник у Музичкој редакцији ТВ Београд, Радио телевизија Србије
РеализаториМаријана Милошевић Симић, програмски директор, Music Art Project; мр СилванаГрујић, уредник у Музичкој редакцији ТВ Београд, Радио телевизија Србије
Општи циљевиПодизање компетенција васпитача и наставника за разумевање и подстицање музичког развоја деце; Њихово оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што доводи до бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању.
Специфични циљевиПодстицање полазника на богаћење свакодневних музичких активности; Развијање вештина и способности васпитача и наставника у планирању, креирању и извођењу музичких игара; Овладавање вештинама свирања телом; Подстицање на неформално музичко образовање и развој музичког потенцијала деце различитог узраста применом игре у свакодневном раду; Осмишљавање концепта примене музичке игре у васпитно-образовном процесу; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на дете сваког узраста и способности.
Теме програмаМузика и ум, утицај музике и музичких игара на развој интелигенције; Развој ритма, координације, моторике и меморије кроз игру; Корелација музичког образовања са осталим опште образовним програмима; Значај активног слушања. Дечја песма у свакодневном раду; Музичка игра као облик неформалног учења; Различите игре за различите нивое музичке писмености; Интеграција неформалног учења у образовно-васпитне установе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања