logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

768 Музика и мултимедија – креативни приступ часу Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
АуториАутори: Слађана Марковић, мастер теоретичар уметности, професор стручних предмета у музичкој школи "Стеван Мокрањац" у Неготину и професор музичке културе у ОШ "Стеван Мокрањац" у Кобишници; др Миомира М. Ђурђановић, ванредни професор Факултета уметности у Нишу, Универзитета у Нишу, Департман за музичку уметност (Методика наставе музичке културе)
РеализаториРеализатори (модератори): Слађана Марковић, мастер теоретичар уметности, професор стручних предмета у музичкој школи "Стеван Мокрањац" у Неготину и професор музичке културе у ОШ "Стеван Мокрањац" у Кобишници; др Миомира М. Ђурђановић, ванредни професор Факултета уметности у Нишу, Универзитета у Нишу, Департман за музичку уметност (Методика наставе музичке културе)
Општи циљевиРад на побољшању компетенција за креативнију и функционалнију музичку наставу у предшколским установама, основним и средњим школама, као и основним и средњим музичким школама; Коришћење специфичних апликација корисних за музичку наставу.
Специфични циљевиСтицање основних знања о коришћењу мултимедија у настави; Оспособљавање за преузимање, инсталацију и коришћење бесплатних програма за обраду текста, слике, аудио и видео записа; Упознавање и овладавање основама примене Microsoft office (тежиште на представљању алата од значаја за креирање мултимедијалних презентација); Подстицање креативних потенцијала наставника, рaзвoj ствaрaлaчких спoсoбнoсти, eстeтскe пeрцeпциje; Рaзвoj спoсoбнoсти прoнaлaжeњa, aнaлизирaњa, примeнe и сaoпштaвaњa инфoрмaциja, уз вeштo и eфикaснo кoришћeњe инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja.
Теме програмаПрезентација (како направити успешну мултимедијалну презентацију за потребе музичке наставе); Израда презентација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 2 170,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача за 8 сати рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВа) + порез. У цену није укључен потрошни и радни материјал, трошкови пута и евентуалног смештаја водитеља, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара. * Члан 8., Правилник о сталном стручном усавршавању, Сл.гласник 86/2015 – „Организатор је дужан да изведе програм за групу од најмање 15 учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања