logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

766 Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Београд, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011 2659466, 063 1139091
Ауторидр Драгољуб Драган Шобајић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду
Реализаторидр Драгољуб Драган Шобајић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду; Биљана Крстић, наставник клавира, МШ "Станковић", Београд
Општи циљевиАнализа својстава, садржаја и могућности примене уџбеника за почетнике клавира у пракси, прописаних законом за музичке школе у нас; Повећање ефикасности примене ових уџбеника у настави клавира.
Специфични циљевиВредновање наведених уџбеника у контексту досадашњег развоја почетне обуке на инструменту и њихово постављање у актуелне светске токове; Повећање свести домаћих клавирских педагога о вредностима разматраних уџбеника; Разматрани уџбеници у светлу новијих истраживања из области развојне психологије, педијатрије и биомеханике.
Теме програмаЗначај почетне обуке на инструменту; Принципи рада у школама за почетнике; "Свирање на клавиру – уџбеник за почетнике" са становишта културолошких, психолошко-естетичких и биомеханичких параметара у развоју детета; "Почетна школа за клавир; "Методика наставе клавира", "Клавирскa читанка", "Клавирскa вежбанка", "Клавирски практикуми", "Орнаментика – педализација – трема"; "Школица за клавир" нивои А, Б и Ц; "Увођење у музику", "Дечији прсти на диркама клавира", "Клавирски дуо" и "Ханон – пијаниста виртуоз"
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара; Укупна цена за групу је 45 000,00 динара; Остали трошкови: путни трошкови реализатора и освежење за учеснике 8 000,00 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања