logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

765 Иновативни модел методичког приступа извођења музике певањем као процес комуникације и развијања музичких способности. Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Подгоричка 4, Сомбор
Особа за контактМихаел Антоловић, antolovic.michael@gmail.com, 025 423573, 063 1736667
Ауторидоц. др Биљана Јеремић Педагошки факултет у Сомбору, катедра за музичку и ликовну културу и физичко васпитање; ванр. проф. мр Емилија Л. Станковић, Академија уметности у Новом Саду, катедра за Солфеђо и методике
Реализаторидоц. др Биљана Јеремић Педагошки факултет у Сомбору, катедра за музичку и ликовну културу и физичко васпитање; ванр. проф. мр Емилија Л. Станковић, Академија уметности у Новом Саду, катедра за Солфеђо и методике
Општи циљевиОбезбеђивање професионалних стандарда, предметних компетенција и исхода за наставну област Извођења музике у оквиру иновативног модела методичког приступа усвајања наставних садржаја а кроз активности извођења, слушања и стварања музике.
Специфични циљевиЈачање професионалних капацитета наставног кадра нарочито у области иновативних метода наставе; Подстицање наставног кадра на иновативне приступе и самоиницајтивност у наставном процесу; Успостављање нових знања из области музичке културе; Осавремењивање наставе Музичке културе применом модела комуникације певањем - новим приступом у реализацији наставе и усвајања наставних садржаја.Индивидуализација наставног процеса применом Скале за проверу вокалних - музичких способности у реализацији садржаја, постављених циљева и исхода предмета Музичка култура, кроз различите облике рада у активностима извођења, слушања и стварања музике; Начини преношења аудитивних појава на поље визуелног и моторног активирањем чула слуха, вида и моторичког апарата.
Теме програмаМетодика наставе музичке културе-област Извођења музике певањем песама по слуху и нотама; Модел методичког приступа обраде песме по слуху; Вокална техника на предшколском и млађем школском узрасту и Модели за распевавање; Припремни облици рада и обрада песме из нотног текста; Израда сценарија наставног часа према датом моделу и из нотног текста
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара; Спецификација: 500,00 - ПДВ; 250,00 - Трошкови факултета; 100,00 - Освежење 200,00 - Трошкови штампања материјала (ЦД са материјалом са обуке, нотни примери песама и модела, образац за писање сценарија часа) 1400,00 - Путни трошак реализатора 550, 00 - Ауторски хонорар, бруто за исплату
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања