logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

763 Богатство приступа стилском извођењу дела кроз историју пијанизма Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, milanpiano@gmail.com, 021 454786, 064 1371872
АуториМилан Миладиновић, доцент, Академија уметности Нови Сад
РеализаториМилан Миладиновић, доцент, Академија уметности Нови Сад; др Ира Проданов Крајишник, ванредни професор, Академија уметности Нови Сад
Општи циљевиСтицање вештина и овладавање методама за објективно сагледавање музичког извођаштва кроз класификовање индивидуалних доприноса великих пијаниста; Поштовање стилских карактеристика епохе и преиспитивање тих конвенција као највећи изазови за извођаче.
Специфични циљевиДанас живимо у информатичком добу; Превише информација као и доступност најразличитијих снимака на интернету могу да дезоријентишу ученике као младе уметнике који се тек формирају; Циљ овог семинара је да наставницима пружи алате, упутства и да преглед како да се та велика доступност информација и снимака класификује и искористи као могућност да се ђацима да јасна оријентација како да искористе ове изворе сазнања, и како да их процењују; На тај начин наставници добијају упутство како да интернет, књиге и снимке искористе као моћно средство да помогну ђацима да образују своју уметничку личност и црпу знање из практичне примене теоретских извођачких поставки од стране највећих пијаниста.
Теме програмаУвод у историју пијанизма; Извођаштво барокног стила; Извођаштво стила класичне епохе; Извођаштво романтичног стила; Извођаштво музике XX века; Пијанизам данас
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 динара по учеснику, или 60 000 динара за групу од 30 полазника плус трошкови (у зависности од места одржавања)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања