logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

761 Анализа интерпретације музичког дела Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Београд, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011 2659466, 063 1139091
АуториДејан Синадиновић, редовни професор на катедри за клавир Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду
РеализаториДејан Синадиновић, редовни професор на катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду; Ненад Радић, ванредни професор на катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду
Општи циљевиРазумевање композиторове поруке; разумевање функција структyралне, односно хармонске анализе музичког дела.
Специфични циљевиАнализа музичке драматургије, поетике композиторовог стила и емотивних односно карактерних образаца дела.
Теме програмаДедуктивна анализа неколико ремек дела из епохе барока и класицизма, Бах, Хроматска фантазија и фуга, Корални прелудијуми. Фантазије В.А Моцарта, Бетовенове Сонате, са освртом на позне опусе. Дедуктивна анализа неколико ремек дела из епохе романтизма и музике двадесетог века Листова Соната ха-мол, Шуманова Соната фис-мол, неколико Шопенових дела. Скрјабинов музички језик и симболика, Шнитке, Лигети, Месијен.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, наставник предметне наставе - гимназија
Број учесника25
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 дин. - хонорар аутору и реализатору програма; 5 000 дин. - освежење
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања