logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

760 Aнализа музичког дела у настави и извођачкој пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, Нови Сад
Особа за контактМилан Миладиновић, milanpiano@gmail.com, 021 454786, 064 1371872
АуториНаташа Црњански, доцент, Академија уметности, Нови Сад
РеализаториНаташа Црњански, Доцент, Академија уметности, Нови Сад; Милан Миладиновић, доцент, Академија уметности, Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање наставе и наставног процеса, обучавање наставника за реализацију специфичног садржаја, корелација садржаја музичких школа и високошколских институција, овладавање савременим вокабуларом музичке анализе.
Специфични циљевиУпознавање са савременим речником и новијим достигнућима у области анализе музичког дела, хармоније и музичке теорије са циљем унапређења наставе и остваривања корелације са садржајима који се обрађују на високошколским институцијама; Циљ курса јесте да се наставници упознају са новијом интердисциплинарном методологијом музичке анализе и могућностима имплементације у извођачкој пракси, као и пратећом новијом литературом која се може користити у настави и припреми специфичних садржаја; Један од циљева курса јесте обука за примену аналитичке методологије како у наставној тако и извођачкој пракси; Посебна пажња ће бити посвећена коришћењу иновативних метода и облика рада са ученицима кроз тимски рад, контемплативни дијалог и вежбање „коучинга“
Теме програмаПримењена хармонија; Синтаксичке карактеристике у уметничкој музици; Савремена методологија музичке анализе 1; Савремена методологија музичке анализе 2
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 60 000 динара; Цена по учеснику је 2 000 динара; Цена по учеснику обухвата партиципацију на семинару и штампани материјал који учесник курса задржава за себе; Организатор семинара (институција, школа) је у обавези да реализаторима курса обезбеди надокнаду за додатне трошкове као што су превоз и боравак.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања