logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

76 Превенцијом против насиља, организовањем интерактиних родитељских састанака Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Нови Сад, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021 496340, 064 8634050
АуториНада Мандић, професор разредне наставе у Основној сколи «Десанка Максимовић» у Футогу; Мирјана Рудовић, професор разредне наставе у Основној сколи «Десанка Максимовић» у Футогу
РеализаториНада Мандић, професор разредне наставе у Основној школи «Десанка Максимовић» у Футогу; Мирјана Рудовић, професор разредне наставе у Основној сколи «Десанка Максимовић» у Футогу
Општи циљевиУсвајање знања настаника о реализацији интерактивнх родитељских састанака, ради пружања подршке развоју личности ученика и толерантне средине; Мотивација за развијање партнерских односа родитеља и наставника у комуникацији као алтернативи насиљу.
Специфични циљевиОбука наставника за вођење радионице и самостално састављање сценарија за интерактивне родитељске састанке; Израда сценарија на теме о насиљу, дискриминацији и злостављању; Превенција насилних облика комуникације на релацији наставвник ученик родитељ; Унапређење компетенција родитеља и настаника за рад у ситуацијама насиља и сукоба ради стварања толерантне атмосфере за учење; Развијање партнерског односа и поделе одговорности у циљу решавања проблема насиља у школи
Теме програмаЛоцирање потешкоћа у садржајима, методама и облицима рада на родитељским сасатанцима; Дефиниција насиља; Симулација интерактивног родитељског састанка на тему „Васпитни стилови као узрок агресиности детета“; Примери добре праксе интерактивних родитељаких састанака; Препознавање и набрајање актуелних тема о насиљу за родитељске састанкеа; Израда сценарија за изабрну тему; Анализа теме, циља, садржаја и активвности сценарија
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000,00 динара; У цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал и логистичка подршка.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања