logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

759 „Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348-384, 064 111-0074
Ауторидр Гордана Илић, наставник, Средња музичка школа "Јосиф Маринковић", Београд
Реализаторидр Гордана Илић, наставник, Музичка школа "Јосиф Маринковић", Београд;мр Дубравка Томић, наставник музичке културе, ОШ "Лаза Костић", Нови Београд; Александра Тасић, наставник музичке културе, ОШ "Иван Гундулић", Нови Београд; Милица Павловић, наставник музичке културе, ОШ "Ђорђе Натошевић", Нови Сад; Снежана Радивојша, наставник разредне наставе, ОШ "Ђуро Стругар", Нови Београд
Општи циљевиОсавремењaвање и унапређивање професионалних компетенција наставника за рад са одељењским хором од I до IV разреда основне школе.
Специфични циљевиСтицање нових знања о заступљености активности певање у Наставном програму, одабраној уџбеничкој и другој стручној литератури за ученике млађих разреда основне школе - предмет Музичка култура; Стицање нових знања и вештина, кроз теоријски и практичан рад, о основним елементима технике хорског дириговања, вокалној техници и интерпретацији; Упознавање полазника са иновационим методичким поступком за рад у области мелодика; Теоријско и практично упознавање полазника са иновативним методичким поступком за обраду песме по слуху и према запису.
Теме програмаИновативни методички поступци за обраду песме по слуху и према запису; Рад на вокалној техници; Представљање и рад на иновационом методичком поступку за рад у области мелодика; Практичан рад на вокалној техници; Израда и приказ припреме за час
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања