logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

758 Ученици као сарадници у настави страног језика Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Особа за контактАна Јовановић, anajovano@gmail.com, 011 2183314, 064 1427354
Ауторипроф. др Анђелка Пејовић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, ужа научна област Шпански језик и лингвистика; др Ана Јовановић, доцент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, ужа научна област Шпански језик и лингвистика
Реализаторипроф. др Анђелка Пејовић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; др Ана Јовановић, доцент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; др Тамара Стојановић, доцент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, ужа научна област Педагогија; др Маријана Матић, доцент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за зидно сликарство; др Анета Тривић, виша лекторка, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; Аница Крсмановић, асистент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Катедра за англистику; Горана Зечевић Крнета, сарадник-докторанд, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; мр Маја Андријевић, предавач шпанског језика, Факултет за међународну економију Универзитета Џон Незбит у Београду
Општи циљевиУсавршавање компетенција наставника из области методике наставе страних језика и педагогије, са фокусом на подстицање развоја индивидуалних способности и вештина ученика, а у циљу развоја њихове комуникативне компетенције на страном језику.
Специфични циљевиРазвој компетенције наставника за континуирано праћење, препознавање и подстицање самосталног рада ученика и ученичке креативности, у складу са индивидуалним способностима и склоностима ученика, ради подизања самопоуздања ученика и мотивисања ученика на креативност и на тимски рад, као и на унапређење сопственог учинка. Семинар омогућава усавршавање наставника у вези са припремом и применом различитих активности кроз које ученици, на основу личних афинитета, преносе односно изражавају комуникативне намере на страном језику, чиме се уједно освешћују ученици о својим индивидуалним способима и могућностима, како би искористили различитости у циљу личног развоја и развоја другог.
Теме програмаИндивидуалне разлике као подстицај учењу страних језика; Ученик као сарадник у респонсибилној настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 1 500,00 динара; У цену је урачуната организација семинара, радни материјал, освежење и израда уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања