logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

757 Учење за будућност Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд, Немањина 28, Београд
Особа за контактМарија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 011 361-1644, 063 210-460
АуториЉиљана Поша, наставник сарадник за енглески језик, Физички Факултет, Београд; Оља Милошевић, наставник енглеског језика, International School of Belgrade, Београд; Валентина Гаврановић, наставник енглеског језика, Медицинска школа „Надежда Петровић", Београд; Нада Ћираковић, наставник енглеског језика, Гимназија, Лазаревац; Катарина Ристановић, наставник енглеског језика, Гимназија „Таковски устанак", Горњи Милановац; Данијела Бојанић, наставник енглеског језика,Техничка школа Ваљево
РеализаториЉиљана Поша, наставник сарадник за енглески језик, Физички Факултет, Београд; Оља Милошевић, наставник енглеског језика, „International School of Belgrade", Београд; Валентина Гаврановић, наставник енглеског језика, Медицинска школа „Надежда Петровић", Београд; Нада Ћираковић, наставник енглеског језика, Гимназија, Лазаревац; Катарина Ристановић, наставник енглеског језика, Гимназија „Таковски устанак", Горњи Милановац; Данијела Бојанић, наставник енглеског језика,Техничка школа Ваљево; Вера Савић, наставник страног језика ( енглески језик са методиком), Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Маријана Чулић, наставник енглеског језика, Средња медицинска школа, Београд; Ана Трипковић, наставник енглеског језика, ОШ „Мирослав Антић", Футог; Жељко Андријанић, наставник енглеског језика, Уметничка школа, Краљево; Габријела Лукић, наставник енглеског језика, школа за текстил и дизајн, Лесковац
Општи циљевиАфирмисање савремених трендова у образовању; Унапређивање ефикасности и квалитета образовања у Србији у складу са европским и светским токовима; Промовисање приступа усмереног на развој компетенција ученика
Специфични циљевиПодршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика; Развијање кључних компетенција и вештина код ученика које ће им коритити у приватном, образовном и професионалном контексту након завршетка школовања; Успостављање функционалних знања, разноврсних вештина, система вредности, аутономије, мотивације и стратегија учења
Теме програмаКритичко мишљење и решавање проблема; Развијање свести о глобалним питањима и проблемима; Вештине комуникације и сарадње; Коришћење различитих извора информација и нових технологија; Подстицање радозналости и креативности
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за једнодневни семинар је 2 000 динара по учеснику; Цена треба да покрије следеће трошкове: освежење за учеснике ( 6 000 динара за групу од 30 учесника); хонораре за два реализатора семинара ( 20 000 динара); путни трошкови за водитеље семинара ( 5 000 динара); штампани материјали за учеснике; сертификати за учеснике; порези и доприноси за исплаћене хонораре; трошкови ЕЛТА канцеларије
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања