logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

756 Усвајање вокабулара у настави страних језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011 20 21 763, 063 8191122
Ауторипроф. др Јелена Костић-Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, Катедра за германистику; Невена Чеклић, наставник немачког језика; Биљана Станојевић, наставник енглеског језика
Реализаторипроф. др Јелена Костић-Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, Катедра за германистику; Биљана Станојевић, наставник енглеског језика
Општи циљевиУпознавање учесника са различитим могућностима да ученици лакше, успешније и одрживо усвоје вокабулар у настави страних језика; Унапређење рада учесника на усвајању вокабулара у настави.
Специфични циљевиПродубљивање знања учесника о значају овладавања вокабуларом за успешну комуникацију на страном језику; Продубљивање увида учесника у проблеме с којима се различите групе ученика и полазника курсева страних језика суочавају при усвајању вокабулара; Демонстрирање приступа, метода, вежби итд. које олакшавају и убрзавају усвајање вокабулара у настави; Упознавање учесника с методама и вежбама за проширивање вокабулара самосталним радом ученика и могућностима да се ученици оспособе и за самостално проширивање вокабулара; Унапређење способности учесника да раде на проширивању вокабулара у настави.
Теме програмаЗначај вокабулара за успешну комуникацију на страном језику; Приступи, методе и вежбе за усвајање вокабулара у настави; Извори информација о вокабулару погодни за коришћење у настави и за самосталан рад (штампани речници, електронски речници, извори на интернету, апликације на паметним телефонима итд.) и упознавање ученика са овим изворима информација и њихово оспособљавање за ефикасно коришћење информација које они нуде; Методе и вежбе за усвајање вокабулара у настави и самосталним радом ученика; Усвајање речи у контексту; Колокације, значај колокација у комуникацији и њиховог усвајања у настави страних језика Приступи, методе и вежбе за усвајање колокација у настави страних језика
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаВисина котизације износи 3 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања