logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

755 Развој компетенција наставника страних језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 023 0404-830, 064 857-92-62
АуториМаријана Иличин, професор италијанског језика и књижевности, ОШ „Ђура Јакшић‟, Кикинда; Ивана Глигорин, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Ђура Јакшић‟, Кикинда
РеализаториМаријана Иличин, професор италијанског језика и књижевности, ОШ „Ђура Јакшић‟, Кикинда; Ивана Глигорин, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Ђура Јакшић‟, Кикинда
Општи циљевиУнапређивање компетенција и вештина наставника страних језика Унапређивање наставног процеса у складу са циљевима, развојним потребама и могућностима ученика.
Специфични циљевиРазвијање свести о неопходности развоја свих компетенција наставника страног језика; Примена различитих облика рада и активности у настави у складу са знањем ученика, индивидуалним особинама и потребама ученика и постављеним циљевима и специфичностима страног језика као предмета; Праћење и вредновање постигнућа ученика које је јавно, објективно, континуирано и подстицајно; Примена креативних метода и нових наставних техника и технологије у реализацији наставе страних језика; Развијање социјалних и комуникационих компетенција кроз системску сарадњу са различитим партнерима; Познавање и разумевање физичких, емоционалних и културних разлика међу ученицима и планирање активности у којима се ангажују сви ученици уз уважавање горенаведених разлика.
Теме програмаСтандарди компетенција наставника; Компетенције за поучавање и учење; Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе; Компетенције за подршку развоју личности ученика; Компетенције за комуникацију и сарадњу
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара; Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара; Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара, У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нису укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања