logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

754 Праћење напретка и вредновање постигнућа ученика у функцији унапређивања квалитета учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДата Дидакта, Нови Београд, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011 30178 32, 065 30178 14
АуториБиљана Букинац, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Невена Вранеш, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториБиљана Букинац, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Невена Вранеш, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиЈачање наставничких компетенција за поступке праћења напретка и вредновања постигнућа кроз потстицање развоја језичких вештина код ученика.
Специфични циљевиРазумевање општих принципа континуираног праћања и вредновања; Препознавање везе између Европског језичког оквира и развијања језичких вештина; Примена језичког портфолија као инструмента за праћење, самопроцену, мотивацију и вредновање у настави немачког језика.
Теме програмаПраћење и вредновање постигнућа ученика; Европски језички оквир (ЕЈО) и језичке вештине; Језички портфолио
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара - у цену су урачунати сви трошкови ангажовања реализатора програма, трошкови ручка, кафе паузе, освежење, комплетни радни материјал, припрема документације и издавање уверења, као и закуп просторије где се програм реализује.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања