logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

753 Практична примена информационих технологија у настави руског језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаОШ „Драгојло Дудић”, Београд, Булевар краља Александра бр.525, Београд
Особа за контактЈасмина Алексић, jasmina.aleksic11@gmail.com, 011 3047-099, 063 745-3898
АуториЕмина Пештанац, професор руког језика и књижевности, ОШ "Драгојло Дудић", Београд; Јасмина Алексић, професор техничког образовања, ОШ "Драгојло Дудић", Београд
РеализаториЕмина Пештанац, професор руког језика и књижевности, ОШ "Драгојло Дудић", Београд; Јасмина Алексић, професор техничког образовања, ОШ "Драгојло Дудић", Београд; Александра Иванов, мастер професор технике и информатике, ОШ "Драгојло Дудић"
Општи циљевиУвођење иновативних метода у учењу руског језика, повезивање садржаја других наставних предмета (српски језик, историја, музичка и ликовна култура) у наставне целине. Имплементирање знања ИКТ-а у примени иновативних метода у организацији часова.
Специфични циљевиОспособљавање и упознавање учесника са применом информационих технологија у оквиру изучавања руског језика; Упућивање наставника на сарадњу са колегама - корелација између наставних садржаја других наставних предмета, повезивање и систематизовање искуствених знања са новим сазнањима, Већа мотивисаност ученика при изучавању руског језика.
Теме програмаПрилагођавање рачунара за потребе учења руског језика; Интернет у служби учења руског језика; Друштвене мреже и професионалне групе; Досадашња пракса примене ИКТ-а у настави руског језика; Софтвер погодан за примену у образовању; Примери добре праксе; Радионица - "Сазнајем on line"
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаРеализатор 1 - 500 дин.; Реализатор 2 - 500 дин.; Коришћење кабинета - 100 дин.; Спремачица - 100 дин.;Освежење (пиће и храна) - 250 дин.; Радни материјал -150 дин. Укупно: 1600 динара. Уколико се семинар одржава ван Београда цена семинара се увећава за путне трошкове.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања