logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

752 Обука наставника за подучавање изговора у настави енглеског језика - теоријски и практични аспекти Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Маја Марковић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Oдсек за англистику
Реализаторипроф. др Маја Марковић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Oдсек за англистику; Бојана Јаковљевић, мср, асистент, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Oдсек за англистику
Општи циљевиУнапређeње наставничких компетенција у примени теоријских сазнања из области фонетике и фонологије; Упознавање наставника са новим методама и практичним материјалима за подучавање изговора у оквиру комуникативног приступа у настави енглеског језика.
Специфични циљевиПримена лингвистичких, фонетских и фонолошких теоријских знања у изради педагошких материјала за наставу изговор; Посебна пажња придаје се значају правилног изговора за ефикасну комуникацију; Оспособљавање наставника да имплицитним подизањем фонетске свести ученика унапреде ученичке комуникативне способности – употреба симбола Међународне фонетске асоцијације (IPA) у настави; Методе и технике усавршавања изговора на нивоу сегмената – вокали и консонанти; Методе и технике за увежбавање акцента речи; Методе и технике за увођење и вежбање аспеката везаног говора – гласовне промене, ритам, интонација, Упознавање наставника са корисним интернет страницама за креирање динамичних и ефектних материјала за подучавање изговора.
Теме програмаЗначај изговора у учењу страног језика; Настава изговора на нивоу сегмената (фонема) и примена аудио и електронских извора; Настава изговора на нивоу речи (слог и акценат) и примена аудио и електронских извора; Настава изговора у везаном говору и примена аудио и електронских извора
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500,00 динара.Спецификација цене по учеснику: средства за режијске трошкове факултета 15% (375,00 дин.) средства за Центар за усавршавање наставника 10% (250,00 дин.); средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 10% (250,00 дин); Трошкови накнаде за реализаторе програма 45% (1 125,00 дин.); Трошкови за освежење учесника 20% (500,00 дин.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања