logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

751 Невербална комуникација у настави страних језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011 20 21 763, 063 8191122
Ауторипроф. др Јелена Костић-Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, Катедра за германистику; доц. др Наталија Панић Цероски, Филолошки факултет у Београду, Катедра за општу лингвистику; Невена Чеклић, наставник немачког језика као страног
Реализаторипроф. др Јелена Костић-Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, Катедра за германистику; доц. др Наталија Панић Цероски, Филолошки факултет у Београду, Катедра за општу лингвистику
Општи циљевиУпознавање са: значајем невербалне комуникације у комуникацији уопште, у јавној и интеркултурној комуникацији и у настави страних језика; пожељним одликама невербалне комуникације у настави; Унапређење невербалне комуникације у настави.
Специфични циљевиУпознавање учесника са: специфичностима невербалне комуникације између ученика, а нарочито између наставника и ученика током наставе и у образовној установи уопште; најважнијим факторима који условљавају невербалну понашање у настави и у образовању; културном условљеношћу невербалне комуникације; специфичном улогом невербалне комуникације у настави страних језика; неопходношћу да ученици овладају суштинским аспектима невербалне комуникације у циљној култури; Унапређење невербалне комуникације у настави, а нарочито настави страних језика, помоћу информација, демонстрација и вежби;
Теме програмаНевербална комуникација, основни појмови; Невербална комуникација, јавни наступ; Невербална комуникација, настава; Невербална комуникација, интеркултурни аспекти
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаВисина котизације износи 3 000 динара по учеснику.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања