logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

750 Мозак и (страни) језик – примена неуролингвистичких сазнања у настави страних језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФилолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактНикола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011 20 21 763, 063 8191122
Ауторипроф. др Јелена Костић-Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, Катедра за германистику, Невена Чеклић, наставник немачког језика као страног; Биљана Станојевић, наставник енглеског језика као страног
Реализаторипроф. др Јелена Костић-Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, Катедра за германистику; Биљана Станојевић, наставник енглеског језика као страног
Општи циљевиУпознавање учесника са најзначајнијим неуролингвистичким сазнањима о усвајању другог и страног језика и њихово оспособљавање за примену тих сазнања у настави.
Специфични циљевиУпознавање учесника са најзначајнијим неуролингвистичким сазнањима о усвајању првог, другог и страног језика; Упознавање учесника са најзначајнијим неуролингвистичким сазнањима о билингвизму; Упознавање учесника са конкретним приступима, методама и вежбама намењеним усвајању страног језика, а засвнованим на одговарајућим неуролингвистичким сазнањима; оспособљавање учесника да у настави примењују приступе, методе и вежбе намењене усвајању страног језика, а засноване на одговарајућим неуролингвистичким сазнањима; Оспособљавање учесника да своје ученике упуте у методе и вежбе погодне за самосталан рад на усвајању језика, а засноване на одговарајућим неуролингвистичким сазнањима;
Теме програмаНајзначајнија неуролингвистичка сазнања о усвајању првог, другог и страног језика; Приступи, методе и вежбе за усвајање страног језика засновани на неуролингвистичким сазнањима, први део; Најзначајнија неуролингвистичка сазнања о билингвизму; Приступи, методе и вежбе за усвајање страног језика засновани на неуролингвистичким сазнањима , други део; Brain-Based-Learning; Brain-Based-Learning ( стратегије у пракси)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаВисина котизације 3 000 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања