logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

75 Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаМрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Београд, Сердар Јанка вукотића 6/2, Београд
Особа за контактАлександар Кузмановић, mpsspone@gmail.com, 011 6338264, 064 2452525
АуториАлександар Кузмановић, стручни сарадник-психолог, Дом здравља CLINICANOVA, Београд
РеализаториАлександар Кузмановић, стручни сарадник-психолог, Дом здравља CLINICANOVA, Београд; .мр Биљана Николић, стручни сарадник-психолог, Филолошка гимназија у Београду; .Владимир Лелићанин, Шеф одсека за веб програмирање и дизајн, SAE Institute, Београд
Општи циљевиУнапређивање квалитета знања и умења наставника/васпитача да препознају и превентивно делују на потенцијалне ризике употребе савремених технологија; Унапређивање превентивног рада образовно-васпитних установа.
Специфични циљевиУпознавање са проблемом прекомерене употребе и злоупотребе савремених технологија; Оснаживање запослених у установама да осмисле и спроведу конкретне превентивне активности у својим срединама; Освешћивање одговорности институција и појединаца у превентивном раду са децом и младима; Превенција прекомерне употребе компјутерских игрица; Превенција прекомерне употребе и злоупотребе интернета и друштвених мрежа; Препознавање потребе за превентивним радом и упознавање са могућностима превентивног рада.
Теме програмаИзазови употребе савремених технологија; Истраживања о употреби и навикама коришћења; Тенденције развоја савремених технологија; Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ; Могућности превенције у образовно-васпитним установама; Анализа превентивног рада у образовно-васпитним установама; Израда нацрта акционог плана превентивног рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 наставника, без попуста, износи 75 000,00 динара. У цену су урачунати: надокнаде реализаторима и ауторима програма, путни трошкови, радни материјали потребни за реализацију, освежење и сендвичи за све учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања