logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

749 Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Марија Стефановић; проф. др Драгиња Рамадански; мр Мелина Панаотовић; мр Наташа Ајџановић; Дарја Војводић
Реализаторипроф. др Марија Стефановић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за славистику; проф. др Драгиња Рамадански, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за славистику; мр Мелина Панаотовић, асистент, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за славистику; мр Наташа Ајџановић, виши лектор, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за славистику; Дарја Војводић, лектор, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за славистику
Општи циљевиУпознати наставнике са новијим теоријским приступима и практичним решењима примењивим у наставној пракси и оспособљавање наставника за примену нових знања у педагошкој пракси.
Специфични циљевиУпознати наставнике са новијим теоријским приступима у развијању рецептивних говорних вештина и њиховом применом у пракси, са могућим начинима обраде међујезичких хомонима на различитим нивоима учења језика, могућностима примене когнитивнолингвистичке парадигме на материјалу уџбеника за различите нивое учења језика и могућностима примене нових сазнања и креативних приступа у обради књижевних дела на вишим нивоима учења језика.
Теме програмаМетоде и поступци за развијање рецептивних говорних вештина: читање; Језичка слика света (ЈСС): когнитивистички приступ лингвокултурологији;Глаголска рекција у српском и руском језику, међујезички хомоними, фразеологизми у српском и руском језику Пародија као фактор мотивације у настави руске књижевности; Феномен Нобелове награде
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 500,00; Средства за режијске трошкове факултета: 15% (375 дин.);Средства за Центар за усавршавање наставника 10% (250 дин.), Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал, фотокопирање) 15% (375 дин); Трошкови накнаде за реализаторе програма 40% (1 000,00) Трошкови за освежење учесника 20% (500дин.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања