logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

747 Елементи позоришне педагогије по САФАРИ – моделу као савремени приступ у настави и учењу страних језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Особа за контактАна Јовановић, anajovano@gmail.com, 011 2183314, 064 1427354
АуториМарина Петровић Јилих, доцент за ужу научну област Методика наставе немачког језика и књижевности на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Марија Нијемчевић Перовић, асистент за ужу научну област Методика наставе немачког језика и књижевности на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Милена Нешић Павковић, асистент за ужу научну област Немачка књижевност и култура на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Георгина Драговић, лектор за ужу научну област Немачки језик на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Јелена Гојић, дипломирани филолог германиста, Филолошко - уметнички факултет у Крагујевцу;
РеализаториМарина Петровић Јилих, доцент за ужу научну област Методика наставе немачког језика имкњижевности на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Марија Нијемчевић Перовић, асистент за ужу научну област Методика наставе немачког језика и књижевности на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Милена Нешић Павковић, асистент за ужу научну област Немачка књижевност и култура на Филолошко - уметничком факултету у Крагујевцу; Јелена Гојић, дипломирани филолог германиста, Филолошко - уметнички факултет у Крагујевцу
Општи циљевиУсавршавање компетенција наставника из области методике наставе страних језика са посебним акцентом на примену елемената позоришне педагогије по САФАРИ – моделу у реализацији наставе.
Специфични циљевиПод специфичним образовним циљевима подразумевамо технике и методе рада које доприносе развијању рецептивних и продуктивних језичких вештина, Наставници се упознају са методама рада на књижевном тексту у настави страних језика и његовој адаптацији за (сценско) извођење, Васпитни циљеви се остварују кроз усавршавање наставника за примену метода позоришне педагогије које код ученика поспешују развијање естетских и етичких вредности, социјалних компетенција и развијање критичког мишљења; Функционални циљеви односе се на оспособљавање наставника за примену позоришне педагогије и САФАРИ- модела у настави страних језика
Теме програмаШта је САФАРИ – модел; Формирање група по САФАРИ - моделу
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 500,00 динара. У цену је урачуната организација семинара, радни материјал, освежење и израда уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања