logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

746 Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактОливера Дурбаба, oljadurbaba@yahoo.de, 011 208 19 11, 062 364953
Ауторипроф.др Оливера Дурбаба, ванредни професор на Филолошком факултету у Београду, Катедра за германистику, председник ДСЈКС;2. Миле Сајчић, професор шпанског језика, Осма београдска гимназија, Београд
Реализаторипроф.др Оливера Дурбаба, ванредни професор на Филолошком факултету у Београду, Катедра за германистику, председник ДСЈКС; Љиљана Поша, професор енглеског језика, Физички факултет у Београду; Миле Сајчић, професор шпанског језика, Осма београдска гимназија, Београд; проф. др Јулијана Вучо, редовни професор на Филолошком факултету у Београду, др Катарина Завишин, доцент, Филолошки факултет у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за евалуацију и мерење постигнућа
Специфични циљевиКонтинуирано праћење и вредновање постигнућа ученика; Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика, стиловима учења, циљевима и исходима часа; Развијање компетенција наставника за методику наставе страних језика (одабир наставног градива које треба да се провери, прављење инструмента за процену посстигнућа); Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализирање, процена, адекватан избор инструмента); Познавање законске регулативе и коришћење релевантних докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, исходи, правилници о оцењивању ученика основних и средњих школа)
Теме програмаПраћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика у учењу страних језика; Теоријска основа за процену ученичких постугнућа; Врсте тестова и задатака
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесникадо 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 дин по учеснику (хонорари за предаваче, путни трошкови, освежење за учеснике, радни материјали, сертификати и организациони послови ДСЈКС )
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања