logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

745 Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторимр Вера Савић, наставник страног језика (Енглески језик са методиком) на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; verasavic035@gmail.com; др Џоан Канг Шин (Joan Kang Shin), професор примењене лингвистике Универзитета Мериленд, Округ Балтимор, Мериленд, Сједињене Америчке Државе
Реализаторимр Вера Савић, наставник страног језика (Енглески језик са методиком) на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; доц. др Ивана Ћирковић-Миладиновић, доцент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујеву, Јагодина, доц. др Данијела Прошић-Сантовац, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, Нови Сад; доц. др Маријана Матић, доцент на ФИЛУМ-у, Крагујевац, Наташа Јоновић, наставник енглеског језика у ОШ. „Руђер Бошковић“, Београд; мср Ивана Милошевић, наставник енглеског језика у ОШ „Скадарлија“, Београд, др Ненад Миладиновић, наставник енглеског језика у ОШ. „Трећи крагујевачки батаљон“, Крагујевац, Гордана Клашња, наставник енглеског језика на млађем узрасту у школи Bilingualist, Нови Сад; Јелена Филиповић, наставник енглског језика у ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац; мср Аница Ђокић, наставник енглеског језика у ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Сања Тасић, наставник енглеског језика у ОШ „Јован Аранђеловић“, Сува Река, и ОШ „Љупче Шпанац“, Бела Паланка; Валентина Николовски, професор енглеског језика, Студио за стране језике Матилда, Београд; Биљана Павловић, наставник енглеског језика у ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Ивона Ранђеловић, професор енглеског језика у ОШ „Вук Караџић“, Печењевце, Драгана Стефановић, наставник енглеског језика у ОШ „Краљ Александар I“, Горњи Милановац; мср Ивана Банковић, професор енглеског језика у ОШ „Бранко Радичевић, Седларе, Зорица Јовановић, професор енглеског језика, Кontex цента за стране језике, Ваљево;
Општи циљевиРазвијање и унапређивање компетенција наставника енглеског језика за примену тематске (интегративне) наставе као иновативног приступа у настави енглеског језика на млађем узрасту.
Специфични циљевиРазвијање свести наставника који енглески језик предају на млађем узрасту о потреби интегрисања наставних садржаја из других предмета са наставом страног језика на овом узрасту; Оспособљавање наставника за оперативно планирање тематских целина (четири везана часа за обраду теме адекватне узрасту ученика, из курикулума за млађе разреде основне школе у Србији), уз уважавање принципа ефикасне наставе на млађем узрасту: контекстуализација новог вокабулара и граматике, активирање дечјег знања стеченог у настави других предмета, смислена комуникација на енглеском језику; Стварање базе оперативних планова тематских целина и наставних материјала на wiki страници за даљу размену и примену у настави од првог до четвртог разреда.
Теме програмаBest Practices for TEYL; Theme-Based Instruction in TEYL: Creating effective thematic units; Assessment in Theme-Based Instruction; 21st Century Skills for Young Learners
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 12 000,00 динара (укупно за 3 дана); материјал за семинар (штампани приручник, упитници, сертификати, постери, маркери): 900, освежења (кафа, сок, сендвич): 2 100 (укупно за 3 дана); путни трошкови (смештај) и хонорар тренера: 6 000 4. организација/координација: 3000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања