logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

744 Формативна евалуација у настави страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаФилолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Јована Цвијића б.б., Крагујевац
Особа за контактАна Јовановић, anajovano@gmail.com, 011 2183314, 064 1427354
АуториАна Јовановић, доценткиња Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; Бранка Миленковић, лекторка Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за англистику
РеализаториАна Јовановић, доценткиња Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; Бранка Миленковић, лекторка Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за англистику; Горана Зечевић Крнета, сарадник-докторанд Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за хиспанистику; Аница Крсмановић, асистенткиња Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за англистику; Даница Јеротијевић Тишма, асистенткиња Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Катедра за англистику
Општи циљевиУсавршавање компетенција наставника из области методике наставе страних језика с посебним фокусом на развој вештина праћења и вредновања напретка ученика.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма односе се на развој компетенција наставника за континуирано праћење и вредновање рада ученика; Семинар омогућава усавршавање наставника страног језика по питању креирања и примене различитих облика евалуације као што су портфолио, пројекти, индивидуалне и групне презентације, писани радови, периодичне провере знања; Посебна пажња посвећена је усавршавању компетенција за препознавање индивидуалних потреба ученика и пружање адекватне подршке и повратне информације.
Теме програмаФормативна евалуација у настави страних језика; Повратна информација за развој вештине писања на страном језику
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 1 500,00 динара, У цену је урачуната организација семинара, радни материјал, освежење и израда уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања