logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

743 Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСлавистичко друштво Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактЈелена Гинић, jelenaginic@gmail.com, 2021-624, 060 4449108
Ауторипроф. др Ксенија Кончаревић, редовни професор Филолошког факултета УБ; проф. др Вучина Раичевић, редовни професор Филолошког факултета УБ у пензији; доц. др Јелена Гинић, доцент Филолошког факултета УБ
Реализаторипроф. др Ксенија Кончаревић, редовни професор Филолошког факултета УБ; проф. др Вучина Раичевић, редовни професор Филолошког факултета УБ у пензији; доц. др Биљана Марић, доцент Филолошког факултета УБ; доц. др Јелена Гинић, доцент Филолошког факултета УБ, др Лука Меденица, виши лектор Филолошког факултета УБ 6. Мр Драгана Керкез, виши лектор Филолошког факултета УБ. 7. Др Светлана Гољак, лектор Филолошког факултета факултета УБ.
Општи циљевиУнапређивање стручних, професионалних, педагошких и психолошких компетенција наставника, њихових постојећих знања, навика и умења; подстицање наставника на креативан, истраживачки и самосталан рад; решавање проблемских ситуација у настави.
Специфични циљевиУпознавање с новим облицима наставног рада; упознавање с новим наставним материјалима, интернет-ресурсима и могућностима њиховог коришћења у настави; подизање нивоа квалитета професионалне компетенције наставника (фонетско-интонационе, морфолошке, лексичке, говорне компетенције); упознавање са Заједничким европским оквиром (материјал на руском језику), савладавање умења тестирања кандидата и израде тестова у складу са ЗЕО.
Теме програмаТестирање руског језика као страног (ТРКИ). Читање; Тестирање руског језика као страног (ТРКИ). Слушање; Руска интерпункција у поређењу са српском; Правопис у настави руског језика као страног; Лексика савременог руског језика; Превођење; Утврђивање лекиске помоћу мапe ума; Руска фразеологија кроз призму лингвокултурологије; Руска комуникациона култура – лингводидактички аспекти
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику; путни трошкови предавача, надокнада предавачима, умножавање радних материјала, освежење, кафе, коктел.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања