logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

742 Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактОливера Дурбаба, oljadurbaba@yahoo.de, 011 208 19 11, 062 364953
Ауторипроф.др Оливера Дурбаба, ванредни професор Филолошког факултета у Београду и председник Друштва за стране језике и књижевности Србије; Александра Беговић, саветник-координатор, ЗУОВ, потпредседник Друштва за стране језике и књижевности
Реализаторипроф. др Оливера Дурбаба, ванредни професор Филолошког факултета у Београду и председник Друштва за стране језике и књижевности Србије; проф.др Јулијана Вучо, редовни професор Филолошког факултета у Београду; проф. др Јелена Филиповић, редовни професор Филолошког факултета у Београду; др Љиљана Ђурић, лектор на Филолошком факултету у Београду; др Катарина Завишин, доцент на Филолошком факултету у Београду
Општи циљевиПодршка и унапређивање наставничких компетенција за праћење званичних и обавезујућих докумената и препознавање иновација у њима које условљавају измене у организовању наставног процеса.
Специфични циљевиПознавање законске регулативе и докумената у области образовања (Закон о основама образовања и васпитања, Стандарди постигнућа на крају обавезног образовања, исходи);Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализа докумената; иновација у документима и процена узрочно-последичних односа између стандарда, циљева и исхода наставе страних језика који су обавезујући; одабир садржаја и метода неопходних за остваривање постављених захтева); Усавршавање методичких компетенција наставника (припрема и адаптирање наставног материјала за остваривање постављених циљева; Одабир активности и облика рада у складу са знањем и индивидуалним карактеристикама ученика; усавршавањe метода и техника за проверу постигнућа ученика)
Теме програмаКорелација циљева, исхода и стандарда постигнућа у настави страног језика; Планирање и прирема наствног процеса усмереног на исходе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања