logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

741 Припрема наставних материјала за наставу страних језика струке Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет политичких наука, Београд, Јове Илића 165, Београд
Особа за контактДрагана Филиповић, dragana.filipovic@fpn.bg.ac.rs, 011 3092890, 063 8874430
АуториДрагана Филиповић, наставник енглеског језика, Факултет политичких наука, Београд; проф. др Љиљана Глишовић, доцент, наставник немачког језика, Факултет политичких наука, Београд
РеализаториДрагана Филиповић, наставник енглеског језика, Факултет политичких наука, Београд; проф. др Љиљана Глишовић, доцент, наставник немачког језика, Факултет политичких наука, Београд
Општи циљевиЦиљ програма је да се наставници страних језика обуче да ураде анализу специфичних потреба наставе језика струке, одреде наставне циљеве и саставе програм и наставне материјале ради њиховог остварења.
Специфични циљевиНаставници ће бити обучени да: разликују општу наставу страног језика од наставе страног језика струке; ураде анализу потреба ученика у погледу наставе језика струке у својој школи; одреде наставне циљеве на основу анализе и почетног стања; планирају наставу језика струке у складу са циљевима, наводећи оперативне циљеве; пронађу, изаберу, прилагоде и креирају материјале за наставу језика струке.
Теме програмаНастава страног језика за опште потребе и за посебне потребе (језик струке); Анализа потреба у настави језика струке; Одређивање наставних циљева; Креирање курса страног језика струке; Наставни материјали
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 500 динара. Спецификација: хонорар аутора и реализатора 1 400 дин.; рачунарски центар / слушаоница Факултета политичких наука 600 дин.; сендвич, кафа, сок, вода 500 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања