logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

740 Педагошка радионица за професоре француског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење професора француског језика Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактМилена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 3349 081, 063 7711081
Ауторидр Татјана Шотра-Катунарић; Нада Донков
Реализаторидр Татјана Шотра-Катунарић; Анастазија Јадријев-Дошеновић, Милена Милановић; Данијела Милошевић; Александра Војводић; Сузана Николић; Валентина Поповић; Маја Пуача Божић; Mарина Ђурђевић; Нада Донков; Љиљана Ђурић; Биљана Константиновић
Општи циљевиПодизање квалитета наставе француског језика и нивоа теоријског и практичног знања професора француског језика
Специфични циљевиРеактуализација вештина и знања кроз практичне педагошке радионице
Теме програмаКомуникативни и акциони приступ; како младим професорима олакшати рад са ученицима у разреду; Аутентични документи у настави француског језика; игра и креатвне активности у настави; Нове технологије у настави; израда наставних средстава
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена по дану је 1 000, 00 динара. Ако се семинар одржава у трајању од 2 дана, цена је 2 000,00, а за три дана је 3 000,00 динара (надокнада предавачима, локалним и централним координаторима, путни трошкови и смештај, радни материјал, освежење и лагани ручак)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања