logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

74 Превенција и инклузија кроз форум-театар Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац, Саве Немањића бр.2., Крагујевац
Особа за контактмр Драган Павловић, osmdt@open.telekom.rs, 034 304 206, 065 6644381
АуториСветлана Андријанић, професор разредне наставе, дипломирани географ, педагошки саветник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
РеализаториСветлана Андријанић, професор разредне наставе, дипломирани географ, педагошки саветник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Зорица Милетић, професор српског језика, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција наставника кроз коришћење форум-театра као медијума преко којег се врши васпитни рад у школи.
Специфични циљевиСтицање основних знања о форум-театру и начинима његовог коришћења у превенцији (насиља и болести зависности) и инклузији (деце са сметњама у развоју и деце из маргинализованих група); Обучити наставнике да користе форум-театар да ојачамо жртве, „разоружамо“ насилнике и узбуркамо јавно мњењe да реагује на друштвено осетљиве догађаје (пре него што они постану доживљаји); Подстицати наставнике да превентивно васпитно делују на ученике (да сузбијају насиље, злостављање, занемаривање, агресивност, хулиганизам, дискриминацију, а унапређују толеранцију, емпатију, саосећајност, хуманост, комуникацијске вештине и МОЋ ДИЈАЛОГА), као и да развију потенцијале СВЕ ДЕЦЕ (које ће они користити у свакодневном животу).
Теме програмаФорум-театар; Позоришне игре; Креирање представа; Правила форум-театра; Извођење представа и форумовање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику је 1 000 динара (надокнада предавачима, радни материјал); плус путни трошкови за два реализатора семинара из Крагујевца.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања