logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

739 Од говорне продукције до комуникације на руском језику Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаДата Дидакта, Нови Београд, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011 30178 32, 065 30178 14
Ауторипроф. Весна Марковић, наставник руског језика, ПОШ «Плави круг» и Гимназија «Црњански», Београд
Реализаторипроф. Весна Марковић, наставник руског језика, ПОШ «Плави круг» и Гимназија «Црњански», Београд; проф. Александра Марковић, наставник руског језика, ОШ «Бранко Радичевић», Београд; Ивана Којић, методичар «Руски центар», Филолошки факултет, Београд
Општи циљевиЕдукација наставника руског језика за реализацију интерактивне наставе са циљем оспособљавања ученика за самосталну говорну продукцију и комуникацију на руском језику.
Специфични циљевиПримена и израда дидактичких средстава, избор адекватних дидактичких игара за усвајање и развој пасивног и активног вокабулара; Избор и селекција текстова потребних за развој говорне продукције (дијалог, полилог и монолог); Унапређивање методике рада, техника и стратегија за развијање говора и комуникације, отклањање најчешћих проблема из праксе, унапређивање компетенције наставника за организацију наставног процеса који за циљ има успешну ученичку говорну продукцију и самосталну комуникацију на руском језику.
Теме програмаСлушање и говор – два основна вида усмене језичке продукције; Како одабрати лексички материјал и текстове потребне за развој говорне продукције и вештине аудирања; Игре у настави говора и слушања; Како интернет може да допринесе развоју говорне продукције
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара - у цену су урачунати сви трошкови ангажовања реализатора програма, трошкови ручка, кафе паузе, освежење, комплетни радни материјал, припрема документације и издавање уверења, као и закуп просторије где се програм реализује
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања