logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

735 Мотивација – могућа мисија 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДата Дидакта, Нови Београд, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011/30178 32, 065/30178 14
АуториБиљана Пиповић, професор енглеског језика, Гимназија "Стеван Јаковљевић", Власотинце Ивона Ранђеловић, професор енглеског језика, ОШ "Вук Караџић", Печењевце
РеализаториБиљана Пиповић, професор енглеског језика, Гимназија "Стеван Јаковљевић", Власотинце Ивона Ранђеловић, професор енглеског језика, ОШ "Вук Караџић", Печењевце Марина Копиловић, професор енглеског језика, ОШ "Стеван Сремац", Београд
Општи циљевиПовезивање наставника страних језика и размена искустава и нових трендова у методици наставе страних језика са циљем унапређења стручне компетенције наставника и побољшања квалитета учења.
Специфични циљевиПодизање свести наставника страних језика о важности улоге наставника у процесу мотивисања ученика тј. чињенице да све што наставник уради у учионици има мотивациони, формативни ефекат на ученике јер је „понашање наставника снажно мотивационо оруђе“ (Dornyei, 2001) Подизање свести наставника страних језика о неопходности увођења разноврсних и савремених садржаја у настави јер је то један од битних елемената побољшања мотивације ученика. Побољшање мотивације ученика за учење страних језика увођењем разноврсних, осмишљених, конкретних, испробаних активности.
Теме програмаАбецеда доброг часа; Језик су речи; Граматика бити важна; Чујем и разумем; Ко? Где? Кад?
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1500 динара - у цену су урачунати сви трошкови ангажовања реализатора програма, трошкови ручка, кафе паузе, освежење, комплетни радни материјал, припрема документације и издавање Уверења, као и закуп просторије где се програм реализује.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања