logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

734 Креативна употреба уџбеника у настави страног језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаДруштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактОливера Дурбаба, oljadurbaba@yahoo.de, 011 208 19 11, 062 364953
Ауторипроф. Љиљана Поша (наставник сарадник за енглески језик на Физичком факултету у Београду); проф.др Оливера Дурбаба (ванредни професор на Филолошком факултету у Београду и председник ДСЈКС)
РеализаториЉиљана Поша, наставник сарадник за енглески језик на Физичком факултету у Београду; проф.др Оливера Дурбаба, ванредни професор на Филолошком факултету у Бепграду; Валентина Гаврановић,професор енглеског језика у Техничкој школи у Ваљеву; Катарина Ристановић, професор енглеског језика у гимназији „Таковски устанак“ у Г.Милановцу Данијела Бојанић (професор енглеског језика у Техничкој школи у Ваљеву) Нада Ћираковић (професор енглеског језика у гимназији у Лазаревцу)
Општи циљевиПодршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика.
Специфични циљевиТеоријска и практична обука наставника у вези избора и ефикасне употребе уџбеника и додатних наставних материјала у настави страног језика; Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализирање, процена, адекватан избор уџбеника); Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, исходи , акредитовани уџбеници); Развијање компетенција наставнике за методику наставе страних језика, адаптирање материјала из уџбеника, додатни наставни материјали и активности, планирање наставног часа; Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика, стиловима учења , циљевима и исходима часа.
Теме програмаИзбор и ефикасна употреба уџбеника у настави страног језика; Додатни материјали и активности у настави страног језика; Планирање рада на часу; Практичан рад учесника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 дин по учеснику (хонорари за предаваче, путни трошкови, освежење за учеснике, радни материјали, сертификати и организациони послови ДСЈКС)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања