logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

733 Кооперативно учење кроз интерактивну наставу Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДата Дидакта, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011 30178 32, 065 30178 14
АуториИвана Милошевић, наставник енглеског језика, Математичка гимназија у Београду; Маја Јерковић, наставник енглеског језика, Медицинска школа у Зрењанину
РеализаториИвана Милошевић, наставник енглеског језика, Математичка гимназија у Београду; Маја Јерковић, наставник енглеског језика, Медицинска школа у Зрењанину, др Ненад Миладиновић, наставник енглеског језика у основној школи ''Трећи крагујевачки батаљон'' у Крагујевцу
Општи циљевиУнапређење наставе енглеског језика путем кооперативног учења; Упознавање наставника са фазама и значајем интерактивне наставе, могућностима креирања дидактичког-методичког материјала и пружањем подршке ученицима на различитим нивоима знања.
Специфични циљевиУпознавање наставника са активностима које подстичу кооперативно учење, унапређење њихових вештина да организују наставне активности тако да учење постаје академско и социјално искуство; Подстицање наставника да начином рада подстакну двосмерну комуникацију, дивергентно мишљење и тимски рад; Оспособљавање наставника да креирају активности тако да тиме задовоље потребе ученика на различитом развојном ступњу; Наглашавање важности сарадничког приступа, рада у малим групама, подстицања сарадње, такмичења и праћење индивидуалног напретка; Оспособљавање наставника да креирају сопствени дидактичко-методички материјал који би омогућио, подстакао и оснажио ученике да кооперативно уче и помажу једни другима у развоју језичких и социјалних вештина.
Теме програмаКооперативно учење; Кооперативно организовање наставе - За и против; Симулација, проблемско решавање и играње улога; Креирање приче уз подршку; Припрема дидактичко - методичког материјала
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 динара - у цену су урачунати сви трошкови ангажовања реализатора програма, трошкови ручка, кафе паузе, освежење, комплетни радни материјал, припрема документације и издавање Уверења, као и закуп просторије где се програм реализује.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања