logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

732 Континуирано усавршавање професора француског језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење професора француског језика Србије, Београд, Студентски трг 3, Београд
Особа за контактМилена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 3349081, 063 7711081
Ауторидр Татјана Шотра-Катунарић, професор француског језика; Нада Донков, професор француског језика
РеализаториТатјана Шотра-Катунарић, професор француског језика; Анастазија Јадријев-Дошеновић, професор француског језика; Љиљана Ђурић, професор француског језика; Mилена Милановић, професор француског језика, Данијела Милошевић, професор француског језика; Александра Војводић, професор француског језика 7. Маја Пуача Божић, професор француског језика 8. Нада Донков, професор француског језика 9. Мелита Стефановић, професор француског језика 10. Валентина Поповић, професор француског језика 11. Сузана Николић, професор француског језика 12. Биљана Констатниновић, професор француског језика 13. Марина Ђурђевић, професор француског језика
Општи циљевиНепрекидно усавршавање професора француског језика развијањем нових техника наставе страног језика заснованих на когнитивном приступу, подизање ученикове мотивације за учење/усвајање француског језика
Специфични циљевиПрилагодити наставу/учење француског језика прагматичним циљевима као и потребама непосредне и посредне комуникације - усмене, писмене, путем нових технологија, променити менталитет и начин традиционалног односа ученик/наставник у оквиру учионице новим наставним техникама постављања и реализације задатака, непрекидно подстицати ученикову креативност, домишљатост, размишљање и изражавање на француском као страном језику; Циљ нашег рада је да изведемо наставнике и ученике из рутине, да претворимо учионицу у место стварних догађаја, место где се нешто дешава; Потребно је показати да је језик који се учи - жив језик, богат, језик који се развија.
Теме програмаКомуникативни приступ у настави француског језика; Језичка вештина слушања, језичка вештина читања; Тестирање и евалуација, провера и оцењивање, анализа грешака у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена по дану је 1 000, 00 динара. Ако се семинар одржава у трајању од 2 дана, цена је 2 000,00, а за три дана је 3 000,00 динара. (надокнада предавачима, локалним и централним координаторима, путни трошкови и смештај, радни материјал, освежење и лагани ручак)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања