logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

731 Језик у функцији језика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДата Дидакта, Нови Београд, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд
Особа за контактВесна Милошевић, datadidakta@gmail.com, 011 30178 32, 065 30178 14
АуториМарина Копиловић, професор енглеског језика у ОШ "Стеван Сремац", Београд; Ивона Ранђеловић, професор енглескох језика у ОШ "Вук Караџић", Печењевце
РеализаториМарина Копиловић, професор енглеског језика у ОШ "Стеван Сремац", Београд; Ивона Ранђеловић, професор енглескох језика у ОШ "Вук Караџић", Печењевце; Биљана Пиповић, професор енглеског језика у гимназији "Стеван Јаковљевић", Власотинце
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за примену метода и техника рада у настави енглеског језика које доприносе ефикаснијем савладавању језичких вештина код ученика и оснаживање капацитета наставника за континуирано праћење напредовања и оцењивање.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за правилан одабир разноврсних метода и техника рада прилагођених узрасту, различитим способностима, стиловима учења и предзнањима ученика; Стицање знања о методама и техникама рада које подстичу радозналост, критичко мишљење и креативност, а самим тим и мотивацију ученика, стварају позитивну радну атмосферу у учионици и доприносе ефикасном савладавању језичких вештина; Оснаживање капацитета наставника за континуирано праћење напредовања и оцењивање ученика са нагласком на формативном оцењивању и језичком портфолију ученика који промовише самопоштовање и позитиван однос свих ученика према раду и сопственом напредовању; Сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја са колегама.
Теме програмаWarmers, fillers and coolers; Dig into reading; Banish boring grammar; Monitoring and assessment
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 дин - у цену су урачунати сви трошкови ангажовања реализатора програма, трошкови ручка, кафе паузе, освежење, комплетни радни материјал, припрема документације и издавање Уверења, као и закуп просторије где се програм реализује.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања