logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

730 Интерактивна настава француског језика као страног Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 485 3967, 063 8221 305
Ауторипроф. др Снежана Гудурић, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду; доц. др Тамара Валчић Булић,Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Реализаторипроф. др Снежана Гудурић,редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за романистику; проф.др Драгана Дробњак, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за романистику; доц. др Тамара Валчић Булић, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за романистику 4. Доц. др Татјана Ђурин, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за романистику 5. Доц. др Диана Поповић. Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за романистику 6. Флоријан Фере, лектор Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, Одсек за романистику 7. Јелена Гламочанин, директор Центра Жил Верн у Новом Саду
Општи циљевиПримена интерактивног приступа у настави француског језика као вид унапређивања наставничких компетенција из француског језика и културе.
Специфични циљевиПроширивање постојећих знања наставника како из предмета који предају (француски језик) тако и из општих поставки савремене дидактике страних језика; Упућивање наставника у развијање језичких компетенција и комуникацијских вештина код ученика у основној и средњој школи.
Теме програмаЈезички нивои у интерактивној настави француског језика као страног; Писмено и усмено изражавање у интерактивној настави француског језика као страног; Француска и франкофона култура у радионичарској настави као средство за мотивацију Игра у настави француског језика као страног; Употреба књижевног текста, стрипа и песме у настави француског језика; Француски и српски у контакту – типске грешке, методе и технике корекције на фонетско-фонолошком, лексичко-семантичком и синтаксичком плану; Француски и српски у контакту – превођење у комуникативној методи
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5.000,00 динарa. Спецификација цене по учеснику: Средства за режијске трошкове факултета 15% (750,00 дин.); Срeдства за Центар за усавршавање наставника 10% (500,00 дин.); Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 10% (500,00 дин); Трошкови накнаде за реализаторе програма 45% (2250,00 дин.), Трошкови за освежење чесника 20% (1000,00 дин.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања