logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

73 Превенција дискриминације и развој толеранције код ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаСтруковно удружење Академија за континуирану медицинску едукацију, Београд, Ресавска 84/9, Београд
Особа за контактДрагољуб Ђокић, dragoljubdjokic@yahoo.com, 011 2658 364, 060 344 3350
Ауторидр.сци мед. Весна В. Томић, школски психолог-педагог, социјални психолог, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија; Ивана Лукић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Реализаторидр.сци мед. Весна В. Томић, школски психолог-педагог, социјални психолог, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд; Јелена Блажевић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија; Ивана Лукић, дипломирани психолог, XIV Београдска гимназија, Београд; Илинка Милетић, професор педагогије и психологије, ОШ "Ђорђе Крстић", Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за васпитни рад са децом који треба да обезбеди уважавање различитости и превенцију дискриминације.
Специфични циљевиСтицање знања о: Значају поштовања различитости; Значају толеранције на фрустрације из социјалне средине; Могућностима и начинима за спречавање дискриминације у школској средини. Оспособљавање за: Изградњу добрих интерперсоналних односа; Јачање социјалне одговорности код ученика; Развој вештина социјалне компетенције ученика.
Теме програмаЗначај уважавања различитости међу људима; Значај асертивности и недискриминативног понашања; Развој недискриминативног понашања толеранцијом и сарадњом, Подстицање квалитета интеракција пружањем помоћи и самопомоћи; Израда концепта и плана активности за примену стеченог знања у пракси
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника60
Трајање3 недеље (17 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 17 бодова
ЕлектронскиДа
Цена3 600 динара (12 x 300 дин, уз административну забрану)
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања