logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

726 Психодрамско читање лектирe Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 011 3232961, 063 275236
АуториГордана Марић Лаловић, психодрамски психотерапеут и тренер-едукатор у Центру за развој психодраме и психотерапије, Hиш; Даница Вулићевић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Братство-јединство“, Панчево
РеализаториГордана Марић Лаловић, психодрамски психотерапеут и тренер-едукатор у Центру за развој психодраме и психотрепије, Hиш; Даница Вулићевић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Братство-јединство“, Панчево
Општи циљевиОспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за самостално осмишљавање и извођење радионица психодрамског читања лектире, којима се ученици подстичу да промишљају о важним психолошким темама и уче о њима кроз анализу књижевног дела.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, васпитача и стручних са- радника за примену техника: дубл, auxiliary ego, mirroring и замена улога; Оспособљавање за структурисање радионице, али и сензитизација за праћење спонтаног тока радионице; Оспособљавање и подстицај да се стечена знања и искуства примене у настави (лектира), као психолошке радионице за подстицање развоја емоционалне интелигенције, у оквиру ваннаставних активности (читалачки клубови у установама и школама).
Теме програмаПсиходрама и социодрама; Анализа књижевног дела; Примена психодрамских техника у анализи књижевног дела
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал, сертификат и порез.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања