logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

725 На ком језику сањаш – рад са билингвалним (двојезичним) дететом Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
Ауторимр Наташа Николић, професор разредне наставе, директор Центра за културу и образовање, Раковица; Виолета Миладиновић, професор разредне наставе, директор Основне школе „Мирослав Букумировић Букум“, Шетоње, Петровац на Млави
Реализаторимр Наташа Николић, професор разредне наставе и докторанд на Учитељском факултету, директор Центра за културу и образовање, Раковица; Виолета Миладиновић, професор разредне наставе, директор Основне школе „Мирослав Букумировић Букум“, Шетоње, Петровац на Млави; Невенка Гајић, професор разредне наставе у Основној школи „Мирослав Букумировић Букум“, Петровац на Млави; Слађана Петковић – Костадиновић, професор разредне наставе, Основна школа „Вук Караџић“, Неготин; Љубинка Богдановић, професор разредне наставе, Основна школа „Радован Ковачевић Максим“, Лебане
Општи циљевиУнапређење стручних знања и вештина свих учесника у васпитно-образовном раду са двојезичном децом и њихово оспособљавање за примену методике рада са двојезичном децом.
Специфични циљевиУпознавање са значајем матерњег језика за правилан развој детета; Стицање знања о образовању билингвала код нас и у свету; Дефинисање стратешких циљева билингвизма; Анализа грешака билингвалне деце на нашем подручју; Усавајање знања о планирању, организацији и реализацији часова, стручног рада и др. активности у складу са потребама билингвалног детета; Стицање знања о новим методичким поступцима у раду са двојезичном децом.
Теме програмаО језику; Значај матерњег језика за правилан развој детета; Шта је двојезичност; Аспекти билингвизма; Образовање језичких мањина; Билингвални проблеми; Где билингвална деца најчешће греше; Часови у функцији очувања језика, стицања сигурности и самопоуздања; Стратегија билингвизма
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма је 2 400,00 динара по учеснику за накнаду предавачима и радни материјал. Освежење и остало је обавеза организатора. Путни трошкови и смештај се обрачунавају у зависности од дестинације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања