logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

723 Лектира не боли – развој читалачке мотивације Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаКраљевачко друштво учитеља, Краљево, ОШ „Четврти каљевачки батаљон“, Олге Јовичић Рите 1, Краљево
Особа за контактАна Милошевић, anamilosevic72@gmail.com, 036 335518, 065 8118029
АуториАна Милошевић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Јово Курсула“, Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић“, Жича
РеализаториАна Милошевић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Јово Курсула“, Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић“, Жича; Светлана Филиповић, професор српског језика, ОШ „Јово Курсула“, Краљево; Драгана Ђурић, професор српског језика, ОШ „Живан Маричић“, Жича
Општи циљевиОбука учитеља и наставника за примену активне наставе и информационих технологија у српском језику и сагледавање дидактичких принципа и технике рада на часу;Повећање ефикасности наставе/учења.
Специфични циљевиОспособљавање учитеља и наставника за примену активне наставе путем књижевних радионица и контаката са писцима путем Скајпа и уживо; Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; Развој читалачке мотивације код ученика.
Теме програмаАктуелна питања у настави српског језика и резултати ПИСА тестова; Могућности отклањања слабости у раду на књижевном делу; Мотивација ученика у класичној организацији наставе; Модели радионица „Лектира не боли“ у пракси; Лектира не боли у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена (без пореза) за групу 24 000 дин. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања