logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

722 Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФорум педагога, Београд, Господар Јованова 22, Београд
Особа за контактИвана Милошевић, forumpedagoga@gmail.com, 011 2622043, 0652261436
Ауторипроф. др Оливера Радуловић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност, предмет Методика наставе српског језика и књижевности; Јелена Журић, мастер професор српског језика и књижевности, уредник за српски језик у ИП Едука у Београду
Реализаторипроф. др Оливера Радуловић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност, предмет Методика наставе српског језика и књижевности; Јелена Журић, мастер професор српског језика и књижевности, уредник за српски језик у ИП Едука у Београду; др Јелена Ангеловски, професор српског језика и књижевности
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина наставника за интердисциплинарно проучавање књижевног дела и корелацију наставе књижевности са ликовном, музичком, позоришном и филмском уметношћу.
Специфични циљевиПродубљивање знања и вештина наставника о могућностима примене сродних наставних садржаја у настави књижевности (интеграција међу уметностима: музичка уметност, ликовна уметност, историја уметности, позоришна уметност, филм); Оспособљавање наставника за употребу и примену мултимедијалних средстава у настави књижевности; за одабир адекватне стручне и методичке литературе.
Теме програмаИнтердисциплинарно проучавање књижевног дела са књижевнотеоријског аспекта; Народна књижевност и друге уметности; Књижевност старог века у корелативном пручавању са другим уметностима; Средњовековна књижевност и друге уметности; Хуманизам и ренесанса у контексту других уметности; Дела класика књижевности на филму; Корелација модерне књижевности и музике; Импресионизам и експресионизам у сликарству и књижевности; Постмодернизам и интермедијалност; Сценски приступ драмским текстовима; Театролошки приступ драми; Примена интердисциплинарности у групној изради презентација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 500 динара. У цену су урачунати: надокнада за реализаторе, њихови путни трошкови, радни материјал за учеснике и израда сертификата.)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања