logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

721 Унапређивање писменог изражавања ученика са ортографског аспекта Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактБиљана Вујасин, vsvaspedagozi@hemo.net, 013 839-201, 060 3 839 839
Ауторимр Ивана Ђорђев, предавач, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац
Реализаторимр Ивана Ђорђев, предавач, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац; Љиљана Келемен, мастер професор разредне наставе, наставник за извођење практичне наставе, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац
Општи циљевиУнапређивање знања и умења наставника из области правописа и методологије рада на писменим задацима, као и компетенција за побољшање функционалне писмености ученика.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција наставника за квалитетнију припрему ученика за израду писмених задатака са ортографског аспекта; припрема за подробније и функционалније исправљање писмених задатака; Креирање правописних вежби за кориговање доминантних грешака у писаном изразу ученика; Извођење функционалније наставе правописа и Оснаживање наставничких компетенција за методику наставе језика.
Теме програмаОпис и анализа резултата истраживања ортографске норме у писменим задацима ученика средњих школа у Републици Србији; Доминантне грешке у појединачним правописним областима и узроци њиховог појављивања и дуготрајног опстајања; Ортографске грешке у насловима писмених задатака; Могућности унапређивања писмених задатака са ортографског аспекта
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика , сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 2 000 динара (1500 динара – накнада за реализаторе и путни трошкови; 500 динара – припрема материјала за реализацију програма /сертификати, материјал за вежбе, канцеларијски материјал/). У оквиру цене, организатори (ПУ, школа, центар) добијају по један примерак литературе: Ђорђевић, М., Келемен, Љ. и Ђорђев, И., „Практикум за српски језик”, Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, 2015.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања